बचत गट

बचत गट–

  1. तसेच गावात 14 महिला बचत गट आहेत त्यामाध्यमातून विविध महिला उदयोग सुरु केला आहे.