पिकांची माहिती

पिकांची माहिती–

  • गावचा प्रमुख व्यवसाय शेती असल्याने असे हे शेतकयांचे नगदी पीक आहे. त्याचबरोबर सोयाबीन, गहू, हरबरा, ज्वारी, भुईमूग, कांदे इ. पिके घेतले जातात. तसेच पालेभाज्यांची लागवड केली जाते.